Nachalo

Десето регионално състезание по ИТ              


На 17 и 18.02.2018 година за десети път V СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград организира регионално състезание по информационни технологии.

Темата на десетото състезание е: "Scool IT Academy"

Приемете предизвикателството и участвайте в десетото регионално състезание. Предлагаме на вниманието Ви условията за участие в състезанието чрез менюто "Регламент".
Пълният регламент на състезанието можете да изтеглите чрез иконата в горния десен ъгъл на меню "Регламент".

В а ж н о !!!

Таксата за участие в размер на 20 лева за представен проект се внася по сметката на училищно настоятелство ШАНС - ЦКД АД Клон Благоевград (CECBBGSF) IBAN: BG22 CECB 9790 10H2 8867 00

Уважаеми колеги, регистрацията на проектите се извършва от 16.01.2018 г до 14.02.2018 г. на два етапа:

* Регистрират се авторът и съавторът на проекта от командата "Регистрация" на менюто;

* Влиза се с новосъздадения акаунт и се регистрира проекта отново с командата "Регистрация".

Важно !!!

Програмата на състезанието можете да изтеглите тук. Свали програмата

Важно !!!

Графикът за представяне на проектите на състезанието можете да изтеглите тук. Свали програмата