ОРГАНИЗАТОРИПето СУ "Георги Измирлиев" благодари на Microsoft за България за любезното съдействие.