ДЕСЕТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ по информационни технологии “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”

Тема на състезанието: „School IT Academy”

На 17 и 18.02.2018 година за десети път V СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград организира регионално състезание по информационни технологии.

Приемете предизвикателството и участвайте в десетото регионално състезание. Предлагаме на вниманието Ви условията за участие в състезанието чрез менюто "Регламент".
Пълният регламент на състезанието можете да изтеглите чрез иконата в долната част на меню "Регламент".

В а ж н о !!!

Таксата за участие в размер на 20 лева за представен проект се внася по сметката на училищно настоятелство ШАНС - ЦКД АД Клон Благоевград (CECBBGSF) IBAN: BG22 CECB 9790 10H2 8867 00

Уважаеми колеги, регистрацията на проектите се извършва от 16.01.2018 г до 14.02.2018 г. на два етапа:

* Регистрират се авторът и съавторът на проекта от командата "Регистрация" на менюто;

* Влиза се с новосъздадения акаунт и се регистрира проекта отново с командата "Регистрация".

Важно !!!

Програмата на състезанието можете да изтеглите тук. Свали програмата

Важно !!!

Графикът за представяне на проектите на състезанието можете да изтеглите тук. Свали графика

гр. Благоевград, 17 февруари 2018 г.

IX Регионално състезание по ИТ

Февруари 2017 год.


VIII Регионално състезание по ИТ

Февруари 2016 год.


VII Регионално състезание по ИТ

Февруари 2015 год.


VI Регионално състезание по ИТ

Февруари 2014 год.


V Регионално състезание по ИТ

Декември 2012 год.


Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ

 • WEB сайт

  WEB сайтът е съвкупност от логически свързани WEB страници, които имат общ адрес в Интернет. Те могат да съдържат текст, графични обекти, звук, анимация и видео. WEB сайтът има начална страница и вътрешни страници, които образуват сложна структура. Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XHTML, XML, JavaScript, VBScript, ActionScript на Macromedia Flash, Adobe Photoshop и др.

 • Мултимедийни приложения

  Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности: презентация, самостоятелно изследване по темата, филм - заснет и обработен с подходящ софтуер, анимация и графичен интерфейс на приложение, изработено с мултимедиен редактор.

 • Мултимедийни клипове

  Мултимедийните клипове трябва да са филми до 7 мин., заснети и обработени с подходящ софтуер, виртуални галерии, мултимедийна реклама /аудио и видео/, анимация и графичен интерфейс на сайт, използвайки класическите форми в традиционните аудио-визуални медии – видео и аудио- клипове.

 • Компютърни приложения

  Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър /независещ от операционната система/, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция.

  Компютърно приложение е и динамичен Web сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет компютърните приложенията са изградени на принципа на език за динамично генериране на съдържанието.