Р е з у л т а т и

Десето регионално състезание по ИТ по информационни технологии "Джон Атанасов – по стъпките на откривателя"


Класиране на проектите от десетото регионално състезание по ИТ


Класирането на проектите можете да изтеглите от тук.   Свали регламента

Иван Духов, ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев, 1 място

Стела Тошанова, Мирослав Пехливанов, ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев, 1 място

Валентин Терзиев, ПГМЕТ "Юрий Гагарин" - Петрич, 2 място

Стоян Тактаков, ПГМЕТ "Юрий Гагарин" - Петрич, 3 място

Дарина Тодорова, Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград, 3 място

Виолета Попова, Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Гоце Делчев, 2 място

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ

 • WEB сайт

  WEB сайтът е съвкупност от логически свързани WEB страници, които имат общ адрес в Интернет. Те могат да съдържат текст, графични обекти, звук, анимация и видео. WEB сайтът има начална страница и вътрешни страници, които образуват сложна структура. Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XHTML, XML, JavaScript, VBScript, ActionScript на Macromedia Flash, Adobe Photoshop и др.

 • Мултимедийни приложения

  Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности: презентация, самостоятелно изследване по темата, филм - заснет и обработен с подходящ софтуер, анимация и графичен интерфейс на приложение, изработено с мултимедиен редактор.

 • Мултимедийни клипове

  Мултимедийните клипове трябва да са филми до 7 мин., заснети и обработени с подходящ софтуер, виртуални галерии, мултимедийна реклама /аудио и видео/, анимация и графичен интерфейс на сайт, използвайки класическите форми в традиционните аудио-визуални медии – видео и аудио- клипове.

 • Компютърни приложения

  Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър /независещ от операционната система/, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция.

  Компютърно приложение е и динамичен Web сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет компютърните приложенията са изградени на принципа на език за динамично генериране на съдържанието.